bemutatkozás
szolgáltatásaink
referenciáink
elérhetőség
folyamatban lévő közbeszerzési eljárások

 

Írjon nekünk!

titkarsag@tenderco.hu

 

 

Referenciáink

A Cégünk 1996. óta napjainkig több mint 250 közbeszerzési eljárást folytatott le. A lezárult közbeszerzési eljárások között nyílt, tárgyalásos, illetve előminősítéses eljárás, valamint számos, a 2004. május 1.-jétől hatályba lépett "új" közbeszerzési törvény szerinti eljárás egyaránt előfordult. Cégünk munkatársai az általános és a különös közbeszerzési szabályokban is egyaránt felkészültek.
Mintegy tízévi közbeszerzési munkánkat Megbízóink visszajelzése alapján sikerült mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők kölcsönös megelégedésére végezni. Az esetleges hibás teljesítésből eredő károk rendezésére felelősségbiztosítással rendelkezünk.

A Tender-Co Kft. az elmúlt években az alábbi szervezetek megbízásai alapján működött közre a gazdálkodásuk során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában, az eljárás előkészítésétől a szerződéskötésig:

 • Budapest Kőbányai Önkormányzat
 • Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
 • Kőbánya - Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft.
 • Kőbánya Média és Kulturális Kht.
 • Magyar Rádió zrt.
 •         
 • Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
 • Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatósága
 • Nemzeti Sporthivatal
 • Orosháza - Gyopárosi Gyógyfürdő Rt.
 • Orosháza Kistérség Többcélú Társulása
 • Orosháza Város Önkormányzata
 • Orosháza Város Önkormányzat Kórháza
 • Szegedi Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma

A fent megnevezett intézmények, szervezetek részére, jelenleg is érvényben lévő, folyamatos keretszerződések alapján végezzük a közbeszerzési tanácsadói tevékenységet. Ezen kívül számos eseti megbízás alapján részt vettünk többek között a Belügyminisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a Volánbusz Közlekedési Zrt., a Könyvtárellátó Kht., a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ, a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nagyobb értékű közbeszerzési eljárásainak lefolytatásában.


Tevékenységünk alatt számos építési beruházás, szolgáltatás és árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás előfordult.


Az alábbi felsorolás beszerzés tárgyanként összegezi az elmúlt években lebonyolított nagyobb volumenű közbeszerzési eljárásainkat:

 • Építési beruházás

Sibrik Miklós Általános Iskola felújítási munkái
Pongrác utcai játszótér felújítási munkái
Újhegyi úti uszoda gépészeti rekonstrukciója
5 utca útfelújítási munkái
80 férőhelyes idősek otthona kivitelezési munkái
X. ker. Horog utca útépítési, közművesítési, jelzőlámpás forgalom-irányítás kiépítési munkái
11 utcában útfelújítási munkák végzése
Orosháza, Ipari Park terü-letén zárt csatorna-szakasz és ivóvízvezeték építése
Gyártelep utca útburkolatának felújítása
Fehér út - Gyógyszergyári u. csomópontban közúti jelzőlámpás kereszteződés kialakítása
Kőbánya közútjain a kátyúzási, útfenntartási munkák elvégzése 1 éves időtartam alatt
Pataky Művelődési Központ klímatechnikai felújítása
Gyopárosi út 7505/3. hrsz. alatti volt katonai szak-középiskola épületének átalakítása főiskola, illetve főiskolai kollégium céljára
76 db szociális bérlakás kivitelezése
Gyopáros területén 30.000 m3 megülepedett iszap kitermelése és elszállítása, valamint a kitermelést követően a tó partszakaszának rendezése
Orosháza területén szennyvízcsatorna-hálózat építése
Gyopárosfürdőn felépülő új termál- és élményfürdő felépítése során generál-kivitelezői feladatok ellátása
Komposztáló telep építészeti kialakítása
Orosháza-Gyopárosfürdő fürdőkomplexum rekonstrukciója
Bp. X. ker. Üllői út 118. sz. alatti Általános Iskola felújításának II. üteme
Kőbányai Önkormányzat polgármesteri hivatala épületének külső felújítása
Orosháza, Táncsics u. 4. sz. alatti épület idősek otthonává történő átalakítása
Orosháza, József Attila Általános Iskola felújítása
1 db. 1560 m talp-mélységű termálkút kivitelezése, vízföldtani napló beszerzése.
Petőfi Művelődési Központ rekonstrukciós munkái
Fűtésrendszer javítása, karbantartása
34 utcában új aszfaltszőnyeg terítése meglévő burkolatra, utak lokális foltozásos felületi javítása 8 utcában, járdafelújítások 39 utcában
Bajcsy-Zsilinszky u. 2./a szám alatti volt zsinagóga épület átalakítása és bővítése
A litéri Csivitelő Óvoda átépítési munkái I. ütemének teljes körű kivitelezése
Orosháza, Gárdonyi - Dankó - Falus Elek utcák és további 6 utca burkolat felújítása
Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukciós és bővítési munkáinak I. üteme
A Budapesti Európai Ifjúsági Központ általános felújításának tervezési és kivitelezési feladatai

 

 • Szolgáltatás

Pinceveszély elhárítási munkák
Informatikai rendszer átalakítása
A híranyaghoz szükséges meteorológiai információk szolgáltatása
Az RTV részletes magazin nyomtatási és kötészeti munkáinak elvégzése a 2003-2005. években
A magyarországi dopping-ellenes tevékenység operatív szervezeti rendszerének a Doppingellenes Kódex elő-írásainak megfelelő kialakítása szakértői közreműködés
Különböző kiadványok nyomdai előkészítése, elő-állítása és egyéb nyomdai termékek gyártása, csomagolása, szállítása
GYISM kommunikációs stratégiájához kapcsolódó médiatervezési és média-vásárlási feladatok ellátása
Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő óvodás és általános iskolák közétkeztetése 5 éves időtartamra
Orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása
Halonnal oltó készülékek cseréje
Taxi szolgáltatás 3 éves időtartamra
Kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása
Az Állami Operaház gazdasági átvilágítása
Informatikai átvilágítás
A Nagy Könyv Programsorozat kreatív kivitelezési feladatainak és média tanácsadási, médiafoglalási feladatainak ellátása
Tartalomszolgáltatási feladatok ellátása
Étkeztetési feladatok vállalkozásba adása
PR kampány bonyolítása
Informatikai hálózat felügyelet
Mátyás Templom rekonstrukciós munkáinak teljes körű lebonyolítása
Hitelfelvétel
A Belügyminisztérium, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek egységes, integrált, pénzügyi-számviteli rendszerének bevezetése és üzemeltetése
Média tanácsadás és médiavásárlás
Rendezvényszervezési feladatok
Takarítási feladatok
Vízkezelő berendezéseinek szállítása és kutatás-fejlesztési program megvalósítása
Nyomdai munkák ellátása
10 településen központi orvosi ügyelet ellátása
Pénzügyi Informatikai Rendszer üzemelteltése

 

 • Árubeszerzés

Úttisztító gépek, berendezések beszerzése
Orosháza Város Önkormányzat Kórháza 2001. évi céltámogatású műszerbeszerzése
Papíráruk, irodaszerek beszerzése a 2003-2005. év
Orosháza Város Önkormányzat Kórháza cél-támogatású műszerbeszerzés
Irodahelyiségek bérlése
Ingatlanbeszerzés
1 db nagy teljesítményű 400 MHz-es (Narrow Bore) nagyfelbontású, Fourier transzformációs elven működő szupravezetős FT NMR spektrométer műszer és tartozékai szállítása, üzembe helyezése és a felhasználó személyek betanítása


A 2005. év során a Tender-Co Kft. szakemberei készítették el a Nemzeti Sporthivatal támogatásával PPP konstrukcióban megvalósuló tanuszoda, tornaterem, illetve csarnok kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárások munkadokumentációit, valamint részt vettek a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szolgáltatási szerződés előkészítésében.
A PPP Tárcaközi Bizottság a Tender-Co Kft. által előkészített részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás, és ajánlati dokumentáció mintáit hagyta jóvá, egyben egységesítve a támogatásban részt vevő települési önkormányzatok által a közbeszerzés során használható dokumentumokat.Tender-Co Kft. © 2006